13 may 2013

Xunta, Deputación e concellos asinan o convenio para poñer en marcha os 7 grupos de emerxencias supramunicipais na provincia da Coruña

O novo mapa de emerxencias cubre todo o territorio da provincia de A Coruña.

A Coruña, 13 de maio de 2013.- O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente da Deputación de A Coruña, Diego Calvo, o presidente da Fegamp, José Manuel Rey asinaron hoxe o convenio de colaboración para poñer en marcha os 7 Grupos de emerxencia supramunicipais (GES), na provincia de A Coruña.
Estes 7 Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES), veñen a completar a redefinición do mapa de emerxencias galego, cubrindo a totalidade do territorio nunha distribución máis racional de recursos. O custe total para os tres ano é de maís de 18 millóns de euros para toda a comunidade galega, nos que a Xunta asumirá o 60 % do gasto, as catro Deputacións un 20 %, e os concellos o 20 % restante.
O novo mapa de emerxencias disporá de sete sedes dos grupos, que estarán en Ortigueira, Ponteceso, Muros, Mugardos, Curtis, Padrón e Brión. A rede de seguridade galega complementarase coas Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil e co resto de corpos que colaboran nas emerxencias, como Garda Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, servizos sanitarios, etc, todos eles coordinados dende o 112.
Cada un dos grupos estará composto por 12 efectivos cunha estructura «profesionalizada e permanente». Próximamente os concellos sede levarán a cabo a convocatoria de persoal que despois terán dúas semanas de formación nos Parques de Bombeiros para empezar a traballar ao inicio do verán. A formación será impartida por persoal da Academia Galega de Seguridade Pública.
Os GES intervirán en situacións de emerxencia derivadas do desencadeamento de riscos naturais, como poden ser as nevaradas, inundacións, seca ou episodios meteorolóxicos adversos; no mantemento da rede de estradas e vías de comunicación ou participando en operativos de protección civil que se planifiquen en casos de actividades nas que se rexistran aglomeracións significativas de persoas.
Ademais, tamén intervirán en incendios urbanos e forestais; un traballo conxunto que se viña desenvolvendo cos municipios nos últimos anos, e que agora se verá redobrado, posto que tamén colaborarán en labores forestais preventivos. As actuacións en materia de prevención de incendios forestais serán cofinanciadas con fondos FEADER da Unión Europea.
Distribución consensuada e obxectiva
A distribución dos grupos, que foi consensuada entre Xunta, Deputacións provinciais e Fegamp, tivo en conta criterios obxectivos para dar a mellor resposta ante as emerxencias, entre os que se atopan a poboación atendida, a localización en zonas con riscos potenciais ou a existencia de medios e recursos municipais na actualidade que se poidan aproveitar. Ademais, evitouse duplicidades, de tal xeito que ningún grupo de emerxencias se instalará alí onde xa haxa un parque de bombeiros, tal e como se establece no Pacto Local.
O obxectivo da posta en funcionamento destes novos Grupos de Emerxencias Supramunicipais é crear unha auténtica malla que cubra todo o territorio e ofreza unha resposta áxil e eficaz aos cidadáns galegos ante calquera incidencia. Un modelo que non sería posible sen a colaboración entre as distintas administracións -neste caso rexional, provincial e local-, redundando na idea de que a suma de esforzos é útil e necesaria e que entre todos somos máis eficientes. 

0 comentarios:

Publicar un comentario